Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding middelbare scholieren
In kleine groepjes worden middelbare scholieren begeleid bij het maken en plannen van het huiswerk, het maken van samenvattingen en het leren van toetsen. Tevens is er de gelegenheid om overhoord te worden.
Om diverse redenen kunnen kinderen kiezen voor huiswerkbegeleiding. Voor kinderen die van de basisschool komen en naar de middelbare school gaan kan de overstap groot zijn. Er komt veel op de kinderen af, voor sommige kinderen is het prettig om het eerste jaar extra ondersteuning te krijgen op verschillende gebieden. Zoals bijvoorbeeld bij het helpen plannen van het huiswerk; het leren van een samenvatting maken; de motivatie vergroten door te bespreken met het kind waar hij of zij tegenaan loopt; sociaal - emotionele begeleiding; het bijhouden van de cijfers, zodat het kind zelf ook het overzicht houdt over de geleverde prestaties.
Bij kinderen die in hogere klassen zitten, kan het voorkomen dat ze bij bepaalde vakken extra ondersteuning nodig hebben, of dat zij behoefte hebben aan een rustige werkplek. Voor hen geldt dezelfde begeleiding als bij de leerlingen uit de brugklas.
Er is regelmatig contact met de ouders en indien er prijs op wordt gesteld is er contact met de mentor.


Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs in groep 8
In de periode tussen de Cito toets in groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs, kunnen kinderen worden voorbereid op de middelbare school. Dit gebeurt zowel op cognitief gebied als op sociaal- emotioneel gebied.
Op cognitief gebied leren de kinderen de basisvaardigheden van de Franse en Engelse taal. In de Nederlandse taal worden kinderen op alle onderdelen voorbereid: grammatica met betrekking tot zins ontleden en woord benoemen; (werkwoord) spelling; begrijpend lezen. De vaardigheid om samenvattingen te kunnen maken is essentieel voor het voorbereiden van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis etc. Deze vaardigheid wordt alvast geoefend met behulp van teksten.
Op sociaal-emotioneel gebied worden kinderen zodanig voorbereid dat de stap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs wat minder groot wordt. Dit gebeurt o.a. door ze te vertellen wat hen te wachten staat zoals bijvoorbeeld: het inplannen van het huiswerk; de verschillende vakken die ze krijgen; het maken van vrienden. Bij kinderen wiens zelfvertrouwen niet zo groot is, worden aan de hand van rollenspelen situaties geoefend waar zij mee te maken kunnen krijgen of waar zij tegenop zien in de brugklas.

Voor de keuze van een middelbare school kunnen ouders en kinderen ook geholpen worden een school te vinden die bij het kind past. Op de meeste scholen krijgen kinderen in december in groep 8 hun advies voor het Voortgezet Onderwijs. Vanaf januari worden ze in de gelegenheid gesteld diverse scholen te bezichtigen tijdens de open dagen van de middelbare scholen. Het kan moeilijk zijn een keuze te maken welke school het best past bij een kind past. Voor kinderen met dyslexie is het van groot belang dat zij voor een school kiezen waar een vriendelijk dyslexie beleid is, en waar het 'Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs' is geïmplementeerd.
De van Eeghenpraktijk biedt de mogelijkheid ouders en kinderen te helpen een keuze maken en advies te geven over de school die het best past bij het kind.