Remedial Teaching

Remedial Teaching : (Engels: "herstellend lesgeven")
Remedial teaching is hulp verlenen aan leerlingen die didactisch extra aandacht nodig hebben op reken-en op taal gebied.

Doel:
Uw kind zal zich gelukkiger voelen in de klas, meer geaccepteerd, meer zelfvertrouwen en dus meer motivatie krijgen, hetgeen zal leiden tot betere leerprestaties.

Toelichting:
Bij sommige kinderen met reken, (begrijpend)-lees- en spellingmoeilijkheden kan het voorkomen dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een kind een 'vroege' leerling is, en nog niet helemaal rijp is voor de aangeboden leerstof; het concentratievermogen niet erg groot is; of omdat het kind met sommige onderdelen van de aangeboden leerstof op school moeite heeft. Kinderen met reken, (begrijpend)-lees- en spellingproblemen zullen in eerste instantie binnen de schoolsituatie worden opgevangen. Door middel van remedial teaching krijgt een leerling extra ondersteuning tijdens een bepaalde periode. Als blijkt dat de extra aangeboden hulp van school niet het gewenste effect heeft, wordt in overleg met de leerkracht en de remedial teacher geadviseerd aan de ouders het kind aan te melden bij een extern instituut. Dit kan van groep 3 t/m groep 8.